arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Slack

Slack

map pin iconכתובת: One Park Place, Hatch Street Upper, Saint Kevin's, Dublin, Ireland

phone iconטלפון:

email iconאימייל ספק

Slack הוא מרכז השיתוף המפגיש בין האנשים, המידע והכלים הנכונים כדי לבצע עבודה. מחברות FTSE 100 ועד חנויות פינתיות, מיליוני אנשים ברחבי העולם משתמשים ב- Slack כדי לחבר את מחברות FTSE 100 ועד חנויות פינתיות, מיליוני אנשים ברחבי העולם משתמשים ב- Slack כדי לחבר את הצוותים שלהם, לאחד את המערכות שלהם ולהניע את העסק שלהם קדימה.הצוותים שלהם, לאחד את המערכות שלהם ולהניע את העסק שלהם קדימה.

משאבים עדכניים מ- Slack