arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Proofpoint

Proofpoint

map pin iconכתובת: 100 Brook Drive, Green Park, Reading, Berkshire, RG2 6UJ, United Kingdom

phone iconטלפון: +44 (0)118 402 5900

email iconאימייל ספק

Proofpoint Inc, ממוקמת בסאניווייל בקליפורניה ומספקת SaaS ופתרונות מקומיים לאבטחת דוא"ל נכנס, מניעת אובדן נתונים יוצאים, הגנה על פרטיות, הצפנת דוא"ל, גילוי אלקטרוני ("eDiscovery") וארכיון דוא"ל. Proofpoint מספקת חבילה משולבת של פתרונות הגנה על נתונים לפי דרישה, המשתרעים על ניהול איומים, תאימות לתקנות, ניהול נתונים ותקשורת מאובטחת - כולם מבוססים על פלטפורמה משותפת של אבטחה כשירות.

משאבים עדכניים מ- Proofpoint