arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Google

Google

map pin iconכתובת: Gordon House, Barrow St, Dublin 4, D04 V3A0, Ireland

phone iconטלפון: +44 (0)20-7031-3000

email iconאימייל ספק

המשימה של גוגל היא לארגן את המידע העולמי ולהפוך אותו לנגיש ושימושי באופן גלובלי. מאז הקמתה בשנת 1998, גוגל צמחה בצעדי ענק. מהצעת חיפוש בשפה יחידה אנו מציעים כעת עשרות מוצרים ושירותים - כולל צורות שונות של פרסום ויישומי רשת לכל מיני משימות - בעשרות שפות. והחל משני סטודנטים למדעי המחשב בחדר מעונות באוניברסיטה, יש לנו כעת אלפי עובדים ומשרדים ברחבי העולם.

משאבים עדכניים מ- Google