arrow iconלחזור לרשימת הספקים
DocuSign

DocuSign

map pin iconכתובת: 9 Appold Street, Hackney, London, EC2A 2AP, United Kingdom

phone iconטלפון: 0203 714 4800

email iconאימייל ספק

בעוד שלחברות יש תהליכים אוטומטיים לקראת החתימה על חוזה ובעקבותיה, רבים עדיין מסתמכים על תהליכים מיושנים וידניים כמו פקס, הדפסה וסריקה לניהול עסק. זה מאט את העסק, מעכב תוצאות ויוצר חווית משתמש לא מספקת. זה לא אמור להיות ככה. זה לא חייב להיות ככה. פלטפורמת ניהול העסקאות הדיגיטליות של DocuSign מסייעת לחברות לשמור על תהליכים להיות 100% דיגיטליים מההתחלה ועד הסוף כדי להאיץ עסקאות, להפחית עלויות ולשמח לקוחות, שותפים, ספקים ועובדים.

משאבים עדכניים מ- DocuSign