main-logo

11322 ספרים לבנים מ- 726 חברות

ספרים לבנים מומלצים מהחברות המוכרות ביותר בענף

התוכן המומלץ

Technology spotlights

עלינו


IT Corporate הינו אתר ספרייה מובילה עבור מקורות מידע בתחום ה- IT ומחקר לטכנולוגיות עסקיות.

משנת 2010 תיק האתרים של IT Corporate הורחב למעל 60 מדינות ו- 32 שפות, ומספק תוכן סמכותי ואינפורמטיבי כדי לתמוך ולהעצים את קהילת ה-IT והטכנולוגיה העסקית.

IT Corporate מספק ספריית משאבים, שקל לגשת אליה, עוזר לקוראים לגשת, לנתח ולבדוק בצרכים העסקיים שלהם בתוך עולם הטכנולוגיות המהיר והצומח ללא הרף. כל אתר מארח אלפי ספרים לבנים, דוחות מחקר, מחקרי מקרים, ספרים אלקטרוניים ושאר חלקי תוכן חינוכיים מרכזיים מחברות טכנולוגיה מובילות ברחבי העולם.